May 16, 2011

Margento Guest Series #4: Poet, Anthologist, and Translator Jerome Rothenberg


Jerome Rothenberg (n. 1931) este una dintre cele mai valoroase, legendare şi prolifice figuri din poezia americană a secolelor XX şi XXI. Este autorul a peste optzeci de volume de versuri şi redactorul a zece antologii de răsunet, în care a selectat şi, uneori, a „asamblat” poezie tradiţională şi experimentală, printre care Technicians of the Sacred, Shaking the Pumpkin, A Big Jewish Book şi Poems for the Millennium, în trei volume, primele două editate împreună cu Pierre Joris, iar al treilea, de poezie romantică şi post-romantică, împreună cu Jeffrey C. Robinson. Acesta din urmă a apărut în 2009 şi a fost deja distins  cu American Book Award. Este unul dintre întemeietorii şi reprezentanţii cei mai marcanţi ai mişcării etnopoetice, atât ca teoretician, cât şi ca practician, şi este unul dintre cei mai importanţi teoreticieni şi practicanţi de poetry performance pe plan mondial. A condus reviste literare de maxim impact, printre care some/thing, împreună cu altă figură legendară, poetul David Antin, şi Alcheringa: Ethnopoetics – împreună cu Dennis Tedlock – iar în prezent are unul dintre cele mai active şi mai consistente bloguri de poezie şi poetică din spaţiul anglofon. A tradus imens, de la poezie amerindiană la poeţi renascentişti, la Lorca, Gomringer, Schwitters, Picasso, Nezval şi alţii, fiind şi primul traducător în engleză al lui Paul Celan, pe care l-a întâlnit în Parisul anilor şaizeci. Poezia sa îmbină în modalităţi mereu proaspete tonuri şi modalităţi arhaice, mistice, şamanice şi folclorice de diverse extracţii – în principal amerindiene şi iudaice, dar şi multe altele – cu experimentalismul suprarealist şi asamblările (post)moderniste în care improvizatorica fuzionează cu modalităţi riguroase, însă poetic insolite, de organizare, gen compoziţie aleatorie şi, mai ales, gematria.

Jerome Rothenberg is an internationally known poet with over eighty books of poetry (Poland/1931, That Dada Strain, The Lorca Variations, Khurbn, and others) and nine assemblages of traditional and avant-garde poetry such as Technicians of the Sacred, Shaking the Pumpkin, Revolution of the Word, and Poems for the Millennium, (volumes 1 and 2, with Pierre Joris). The third volume, co-edited with Jeffrey C. Robinson won the 2010 American Book Award. Since the late 1950s, he has been involved with various aspects of poetry performance, including a theatrical version of his book, Poland/1931, by Hanon Reznikov and the Living Theater, and a musical version of Khurbn (with composer Charlie Morrow and Japanese novelist Makoto Oda) produced for the Bread & Puppet Theater in 1995. With his anthologies and journals such as Alcheringa and New Wilderness Letter, Rothenberg has long been a central mover in the development of an ethnopoetics “as a necessary component of any truly innovative poetics,”  and he has also translated from a wide range of poets (Lorca, Gomringer, Schwitters, Picasso, and Nezval, among others), His work in various areas has been recognized with a Guggenheim fellowship, a Wenner-Gren Foundation award for experimental ethnopoetic translation, several awards from the National Endowment for the Arts, two PEN Oakland Josephine Miles Awards for poetry, two PEN Center USA West Awards and one PEN American Center award for translation, an Alfonso el Sabio Translation Award, an American Book Award for his selected writings on poetics, and an honorary doctorate from the State University of New York.  A Book of Witness, his twelfth book of poems from New Directions, appeared in 2003, and a thirteenth book, Triptych, appeared in 2007.  A first translation into French of Technicians of the Sacred was published by José Corti in Paris in 2008, and a nineteenth-century prequel to Poems for the Millennium, co-edited with Jeffrey Robinson, appeared in early 2009.  Among other book publications in 2009 and 2010 are Gematria Complete (Marrick Press), Retrievals: Uncollected & New Poems (Junction Press), and Concealments & Caprichos (Black Widow Press).  He was elected to the Academy of World Poetry in 2001 but resigned the position two years later. Translations into Spanish include Poemas Gorky (1966), Después de Auschwitz y Otras Poemas, (2001), Un Cruel Nirvana (2001), 25 Caprichos después de Goya, (2004), Una Poetica de Nuestro Tiempo (2010).

THE GRANDMOTHERS
      from Poland / 1931 in Triptych, New Directions, 2007
1
a man & a woman smiling     coming
to fulfillment in a picture
at the end of a long table with white
tablecloth     impossibly broad spoons     bread
the length of a ladder
brown & shining wood delight
the grandmothers their little parched
hands holding handkerchiefs
noses fight back tears at memory of
veiled hats hidden
in the closet getting old escaping
the fond picture she grows down
to death but won't admit it
for the bride & groom

2
the oldest women in the world kicks off
her shoes     dances on the table
she chews fat & garlic wipes bread
around the rim of plate & croaks
for water at midnight
the sleep of the grandmothers is broken
by laughter small voices from inside
the bathhouse call to her     animals invade
her bed comfortable fur
wraps around her & makes her snore
but knowing no woman will ever be clean
she blows her nose to clear it
one hand between her thighs      rinses the tight
membrane     still combs the knots out of her hair

3
past caring a grandmother
bathing checks mucus in her eyes dough
on her hands shit between
asshole & water dirt under her fingernails
her false teeth backed with gold
wax in ears snot in nose lice at pubis
still seeking to be pure the residue
of past bleedings buries wit her sons
but fresh in mind she yawns from
drowsiness sometimes or belches after meals
in pain her legs feel heavy a blood spot
whirls before her      inserts a soft
white woolen cloth the cock's remembered
length inside her that returns in whiteness

4
the men by custom wait outside
her door even the young boys grandchildren
for whom the alphabet flowers in hebrew
"have respect for the body of a grandmother
"have the respect for the vessel of blood
"emptied     bearer of offspring from her damp nostrils"
in the small rooms where the grandmothers
sleep they are still women
still withdrawn     glowing     in the mystery
that forbids us to drink from her cup
keeps her mattress in the center of the room
forever keeps the blood away from us
as softly the curtain flutters on her wedding night
something between a woman & a man


BUNICILE
     din ciclul Poland / 1931, volumul Triptych, ed. New Directions, 2007


un bărbat şi-o femeie zâmbind            ajungând
la împlinire într-o poză
din capul unei lungi mese cu faţa
de masă albă    linguri imposibil de late           pâinea
cât o scară de lungă
maronie & lucind încântarea
bunicilor cu mâini uscate
şi micuţe cu batiste
nasuri care-şi trag lacrimile amintindu-şi
pălării cu voal ascunse
în dulap îmbătrâneşte evadând
din poza veche de familie şi creşte invers
înspre moarte dar n-o recunoaşte
de dragul mirelui şi-al miresei

2
Cea mai bătrână femeie din lume c-un şut
şi-azvârle pantofii        danseză pe masă
mestecă şuncă şi usturoi şterge cu pâinea
farfuria pe margini & orăcăie
după apă-n miez de noapte
somnul bunicilor e întrerupt
de râs voci mici dinăuntru
baia comunală o cheamă         animale-i intră
în pat blana comodă
i se strânge împrejur & o face să sforăie
dar ştiind că nicio femeie nu va fi vreodată curată
îşi suflă nasul să-l cureţe
cu-o mână-ntre coapse            clăteşte strânsa
membrană        şi încă-şi mai deznoadă părul cu peria

3
fără să-i mai pese bunica
îmbăindu-se se caută de mucus la ochi aluat
pe la degete căcatul dintre
cur & apă mizeria de pe sub unghii
dinţii ei falşi placaţi cu aur
ceara-n urechi mucii din nas păduchi pe pubis
încă-ncercând să fie pură rămăşiţa
sângerării din trecut îngropate-odată cu feciorii
dar proaspătă în gânduri cască de
toropeală uneori sau râgâie după vreo masă
de durere picioarele parcă i-s grele vede un punct
de sânge-nvârtindu-se în zare             bagă o bucată moale
de vată albă reamintita lungime a
pulii înăuntru acum întoarsă pe curat

4.
după obicei bărbaţii aşteaptă afară
la uşa ei chiar şi băieţii mici nepoţii
cei pentru care alfabetu-nfloreşte în ebraică
„s-aveţi respect pentru corpul unei bunici
pentru ulcica de sânge
golită   născătoare de prunci prin nările umede”
în odăile mici unde bunicile
dorm ele sunt încă femei
încă retrase      licărind            în taina
care ne-opreşte să bem din cana ei
îi ţine salteaua în mijlocul camerei
şi sângele mereu departe de noi
în timp ce perdeaua flutură uşor în noaptea nunţii sale
ceva între femeie şi bărbat

traducere de Chris Tanasescu / translated by Chris Tanasescu

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...