Oct 9, 2011

MARGENTO grapHpoem / poeMgraf #2

A new preview of the MARGENTO communal grapHpoem. Here is a piece from outstanding poet Charles Wright - whose work CT is currently translating into Romanian - accompanied by a response poem;. Like the whole of the grapHpoem / poeMgraf, this comes in bilingual format, both English and Romanian and the two poems are part of a longer sequence titled The Glass Poem / Poemul de sticla.


Charles Wright
Miles Davis and Elizabeth Bishop
Fake the Break

Those two dark syllables, begin,
offer no sustenance,
Nor does this pale squish of September sunlight unwound
Across the crabgrass.

The silence is cold, like an instrument in the hand
Which cannot be set aside,
Unlike our suffering, so easy, so difficult.

Still, the warmth on our skin is nice,
and the neighbor's pears,
Late pears, dangle like golden hourglasses above our heads.

"It's just description," she said,
"they're all just description."
Meaning her poems ... Mine, too,
The walleye of morning's glare
lancing the landscape,
The dogwood berries as red as cinnamon drops in the trees,
Sunday, the twenty-ninth of September, 1991.

From the top ... Beginning in ignorance, we stick to the melody--
Knowledge, however, is elsewhere,
a tune we've yet to turn to,
Its syllables scrubbed in light, its vestibules empty.


Chris Tanasescu
Robert Pinsky and Frank Zappa Play Cosmic Radiation Blues
            (After Charles Wright’s “Miles Davis and Elizabeth Bishop Fake the Break”)
                                    for Burt Cureton

A void in the chest, and the dust
in the night sky, like sand
flowing out of the lungs’ hourglass –
matter exhaled at the big bang
 which still keeps the stars whirling
at the same speed, pacing
to a sort of rubato beat…
(Is this what Zappa would call a jazz uni-
verse, whereas he’d always rather have a rock ‘n’ roll outer
space, gnashing di-
versely its old uneven rock teeth?…)

(Poetically speaking, says Pinsky, description
is our great rhetorical burden,
but do I have a sense for the dark
matter as it intones the tonus
of life while nobody hears it,
and nobody sees it?)
I should know myself, though, I am
                                                dark… and I am matter…
The harvest moon is my old golden telescope
held up to the gazing fields of grain and
 getting the cosmic micro
wave background radiation eternal
                                                in the night sky of all nights I’ve known…
Yet is it me the one expiring, or is it just the planet
grinding into grit its last
cold ores through my kidneys? Not after
long, I’ll start to decom-
pose – and then the light will get
to turn me on just before being itself
suddenly turned off.
My stone, as tiny as a released atom
will then roll
down, roll down rapping on the drums
of other larger stones, more and
more giant rocks,
all of them swallowed by the dark and by
the dark energies in silence.   


------------------------------------------

Charles Wright
Miles Davis şi Elizabeth Bishop mimează pauza

Acea silabă întunecată – şi!
                                                nu aduce susţinere,
Şi nici zbârnâitul luminii de toamnă destinse
Peste ierburi.

Tăcerea e rece, ca un instrument în mână
Pe care nu-l poţi pune jos,
Dar nu ca suferinţa, aşa de uşoară, aşa de grea.

Şi totuşi, căldura ni-i caldă pe piele,
                                                iar perele vecinului,
Pere târzii, se clatină deasupra capului ca nişte clepsidre.

„E doar descriere”, spuse ea,
                                    „toate-s descriere”.
Adică poemele sale... Şi-ale mele,
Ochiul de peşte al dimineţii, gol
                                    pescuind peisajul,
Boabele de sânger roşii ca stropii de scorţişoară-n copaci,
Duminică, douăzeci şi nouă septembrie, 1991.

De sus... Începând în ignoranţă, ţinem firul melodiei –
Cunoştinţa, însă, e în altă parte,
                                                un cântec care încă ne-aşteaptă,
Cu silabele răzuite în lumină, cu vestibulele goale.


Chris Tanasescu
Robert Pinsky şi Frank Zappa cântând despre orgasmul stelelor
                                    (După Miles Davis şi Elizabeth Bishop mimează pauza de Charles Wright)
                                                pentru Burt Cureton

Un gol în piept; şi pulberea
de pe cerul nopţii, ca un nisip
ieşindu-mi din clepsidra plămânilor;
acelaşi praf expirat la big bang,
ce face stelele să se-nvârtă
cu aceeaşi viteză, într-un soi de rubato...
(Asta o fi ce Zappa numea un uni
vers jazz, când el întotdeauna prefera
un spaţiu rock, scrâşnind di
vers din dinţii sparţi, de rocă?)

(Poetic vorbind, zice Pinsky, descrierea
e marea noastră povară retorică,
dar am eu simţ pentru materia
întunecată, ce intonează tonusul
vieţii, în timp
ce nimeni n-o aude, n-o vede?)
Ar trebui să ştiu, căci eu însumi sunt
întunecat... şi sunt materie...
Luna plină, de toamnă, mi-e vechi telescop de aur
prin care câmpul plin de grâne
vede-n gând radiaţia de micro
unde cosmice de fundal, etern
pe cerul nopţii tuturor nopţilor
de când sunt eu...
Dar eu expir, sau planeta-şi freacă ultimele
mineree reci la mine în rinichi? Încă
puţin şi voi începe să mă des
compun – abia atunci lumina va ajunge
să mă deschidă, puţin înainte de-a fi
ea însăşi brusc închisă.
Piatra mea cât un atom e
liberat se va rost
ogoli pocnind pe toba altor
pietre, imense, pietre tot mai
multe şi mai multe, uriaşe
toate înghiţite de-ntuneric şi de
energiile întunecate, în tăcere.

3 comments:

  1. Erau toate, urări târzii de La mulţi ani!Pentru descriei şi pietre:La mulţi ani!

    ReplyDelete
  2. Multumim frumos! La multi ani si tie, Cristina, numai bine!

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...