Oct 4, 2013

MARGENTO--New GRAPH POEM Installment: Andriescu, bissett, Bowering, Marlatt, Militaru, WarlandM A R G E N T O
From T h e   G r a p h   P o e m

Radu Andriescu

 bill bissett

Marilyn Bowering

Daphne Marlatt (photo by Jocelyn Mandryk)
Iulia Militaru 

Raluca Tanasescu

Betsy Warland

Martin WoodsideM A R G E N T O
From T h e   G r a p h   P o e m

Featuring Poets/Translators:
Radu Andriescu, bill bissett, Marilyn Bowering, Daphne Marlatt, Iulia Militaru, Raluca Tanasescu, Betsy Warland, Martin Woodside

(With Announced Forthcoming Ramifications from David Baker, bill bissett, Osbern Bokenham, Iulia Militaru, and Radu Vancu)

(traducerile în limba română în josul paginii)Radu Andriescu
Morning of the whale

Stamps of light shine over the water
Volatile water lilies.  From its concrete eye
the whale sprouting small metal spheres.
The cold blue benches around the pool
are empty, in the morning.  My two year old daughter, muffled
mirthful, scrambles around the campus[1]
whale.  Monochrome trams roll by
heading downtown, fissures the glazed silence
among the hostels.

Translated from the Romanian by Martin WoodsideIulia Militaru
Lucia

Dance 1
me and the sun are home, but where is his silence?  The dance of how I hover over you, over them. I commit murder, while he keeps writing impassively.
sl
(one m
ore step o
ver t
he tw
oof u s)
ip
How can you not understand these parts
Assemblaged by your daughter’s
Words as she runs in the dark[2]
On the concrete edges of the whale, here and now 

The woman gets a taste of spring.
My father loves our silence,
This thought shattered in voices. Listen.
I’m the sun of his son, the son of the sun.

(Who shall say I’m not, with all her dancing,
the happy genius of my household?)
sl
(ast ep
in dan
sing ov
er l eav
es. Overy ou)
ip
annihilate (yourselves) on this page.  The world murdered individually![3]  This very day let’s die again.  And then, just the steps we take over the father.

Translated from the Romanian by MARGENTOBetsy Warland
Let me slip
(from Daphne Marlatt & Betsy Warland, Two Women in a Birth)

‘let me slip into something more comfortable’
she glides across the
room
lābi, to glide, to slip

(labile; lābilis:
labia; labialis)
la la la
‘my labyl mynde. . .’[4]
lābilis, labour, belabour, collaborate, elaborate[5]

‘The Hebrews named their letters, some guttural. . .  others dental. . . and so they call others, labial, that is letter of the lips’

slip of the tongue
‘the lability of innocence’        
labium ‘any of the four folds of tissue of the female external genitalia’
four corners of the earth
four gates of Eden
labia majora (the ‘greater lips’)
la la la
and
labia minora
(the ‘lesser lips’)
not two mouths but three!
slipping one over on polarity

slippage in the text
you & me collābi, (to slip together)
labialization!
slip(ing)page(es)
like notes in class[6]

o labilism o letter of the lips
o grafting of our slips

labile lovers
‘prone to undergo displacement in position or change in nature, form, chemical composition; unstable’

giving the one authoritative version the slip
graft, graphium, graphein, to write

slippery lines

thought is collaborationMarilyn Bowering
From
Threshold:
an encounter with the 17th century Hebridean bard,
Mairi Macleod

From
1. Cauldron

*

When she wrote a song critical of one of the chiefs, she was banished to a west coast island. While she was exiled there, she composed another song.[7]

I am a cow    such a beautiful plaited

tail    A marvel comes out     two stresses
a rhyme    several verses

in the rear-end gait
(Moo)       of a cow (they say)

But how do I know   I must take
a bone flute and       blow through the holes

to make    music

Each time that I lick
and don’t bite     the bull face

the bull mind
I hear what    they think

Those heavy bulls   with their balls
do not know

They fuck     whatever lies down
or backs up

So I walk ahead    on my own and compose[8]

I am still a cow       in their minds
but in mine    there’s a poem[9]

God’s breath    in the grass
God’s hand    in the wind

and I’m not     just
not just    blinded with shit[10]bill bissett
whn i first came to vankouvr

from halifax by way uv Duluth
thousands uv peopul wud swim on
english bay in th sun    now no wun duz
th sewrs go into th watr instead[11]

                        travelling thru wales it
occurd to me agen wher duz it go from
a train     on to th tracks evree wun sd
my doktor tol me cattul eet shit    thats
what the cows alongside th tracks dew ar
waiting for whn th trains pass

                     so on english bay in th
watrs we cud have cows diving    they
wud b watr cows    peopul wud b abul
to go into th watr agen n cud ride

th cows on th surf n out to th boats
or th universitee

                        i remembr a place in
nova scotia calld cow bay      that must
b wher th cows live

                                    iul go back
ther n bring th cows west


M A R G E N T O
P o e m u l   g r a f
(fragmente)

Poeți/traducători prezenți:
Radu Andriescu, bill bissett, Marilyn Bowering, Daphne Marlatt, Iulia Militaru, Raluca Tanasescu, Betsy Warland, Martin Woodside

(Cu viitoare ramificații anunțate – David Baker, bill bissett, Osbern Bokenham, Iulia Militaru și Radu Vancu)


Radu Andriescu
Dimineaţa balenei

Timbrele de lumină strălucesc deasupra apei.
Nuferi volatili. Din ochiul de beton
al balenei ţâşnesc mici sfere metalice.
Băncile albastre de frig din jurul bazinului
sunt goale, dimineaţa. Fetiţa mea de doi ani, înfofolită
în veselie, aleargă pe marginea balenei[12]
din campus. Tramvaiele rostogolite monocrom
spre centru fisurează poleiul de tăcere
dintre cămine.


Iulia Militaru
Lucia

Dans 1
eu şi soarele în această casă, unde-i tăcerea lui? Dansul din plutirea mea deasupra ta, deasupra lor. Eu ucid,  el scrie liniştit mai departe.
alu
(nc-
un pas
pes
te no
id  o i)
necă
Cum nu înţelegi aceste piese
Laolată puse de cuvintele
Fetei tale ce aleargă-n umbră[13]
Pe marginea balenei, acum aici[14]

Femeia gustă din primăvară.
Tatăl meu iubeşte tăcerea noastră,
Gândul sfărâmat în voci. Ascultă.
I’m the sun of his son, the son of the sun.

(Who shall say I’m not, prin tot dansul ei,
the happy genius of my household?)
alu
(un pa
sîn da
ns pe
ste foi. Vo
i)
necă
distrugeţi(-vă), pe-această pagină. Asasinare individuală a lumii![15] Chiar azi, din nou să murim. Apoi, doar paşii noştri deasupra tatălui.


Betsy Warland
Stai să-mi trag
(din Daphne Marlatt & Betsy Warland, Doua femei intr-o singura nastere)

– stai să-mi trag pe mine ceva mai confortabil,
                                    traversă ea lunecând
încăperea
lābi, a glisa, a luneca

(labile; lābilis
labia; labialis)
                        la la la
„mintiea mia labilă. . .”[16]
lābilis, laborare, bălăcărare, colaborare, elaborare[17]

„Evreii și-au denumit literele – unele guturale. . . altele dentale. . . iar pe altele, labiale, adică litere din buze”

lapsus al limbii
                        „labilitatea inocenței”
labium „fiecare dintre cele patru pliuri de țesut ale organelor genitale feminine externe”
patru colțuri ale pământului
patru porți ale Edenului
                                    labia majora („buzele mai mari”)
                                    la la la
                                                            și
                                                labia minora
                                    („buzele mai mici”)
nu două guri ci trei!
una trăgând-o peste la polaritate

                        alunecare în text
tu & eu collābi, (a luneca împreună)
în labializare!   
al(t)un(d)ecar(t)e
ca notele de curs[18]

oh labilism oh din buze scrisori   
oh grefându-ne una pe-alta scăpări

îndrăgostiți labili
„predispus să-și modifice poziția sau să-și schimbe natura, forma ori compoziția chimică: instabil”

lăsând Ediția de referință cu buza umflată
grefă graphium graphein a scrie

                                    rânduri lunecoase

gândul e colaborare

traducere de Raluca & Chris Tanasescu (MARGENTO)


Marilyn Bowering
Pragul:
o întâlnire cu poeta-bardos de secol XVII din Insulele Hebride,
Mairi Macleod

1. Cuptor
(fragment)

*

Când a compus un cântec critic la adresa unuia dintre șefi, a fost exilată pe o insulă de pe coasta de vest.  În surghiun a compus un alt cântec[19].

Sunt o vacă       așa de frumoasă împletită

mi-e coada     O minune iese     două bătăi
o rimă     câteva versuri

din pasul legănat al dosului
(Muu)     de vacă (zice-se)

Dar de-unde să știu eu       îmi treb’e
fluierul de os      să-i suflu-n găuri

să fac     muzici

de câte ori ling
și nu mușc        fața de bou

mintea de bou
I-aud     ce gândesc

Grei boii ăia     cu coaiele alea
și n-au habar

Fut       tot ce zace
sau dă-ndărăt

așa că merg ’nainte       singură compun[20]

Sunt tot o vacă     în capul lor
dar într-al meu     e un poem[21]

suflarea Domnului     în iarbă
mâna Domnului      în vânt

și nu sunt      doar
nu doar     chiorâtă de căcat[22]

                                    traducere de MARGENTO


bill bissett
cnd am ajuns prima dat în vancuvr

din hali fax trecnd prn d lut
mii de ua men n o tau n
in gliș bei n soare              acu n mai e nime
s vars knali zăril n apă n locu lor

                        kl torind prin uei lz mia
tr cut iar prin kp un d s duce din
trun tren   pe și n au zs toț
doct rul mia sps k vi tl mnnk kkt    asta
fac vacil p lng klia f rată   
teap t s treak tr nu

            așa kn in gliș bei n
ap am putea aduce vaci s fak scufun dăr   ar
fi vaci d apă        ua men iar put ia
să in tren apă iar șarp utea k lari

vacil pe valur ș pn la bărci
sau pn la un versi tat

                        m iamint sc un loc n
nova scotia un golf cau bei        un d tre
bu s tr iasc vacil

                                    te ntorci
acol ș aduci vacil ncoa n vest

                                    Traducere de MARGENTO


[1] These last three lines are ramified by “How can you not understand these parts/ Assemblaged by your daughter’s/ Words as she runs in the dark/ On the concrete edges of the whale, here and now” in Iulia Militaru’s “Lucia. Dance 1”
[2] Daphne Marlatt and Betsy Warland, “Let me slip” from the longer sequence “Reading and Writing Between the Lines” in Two Women in a Birth
[3] Ramified by the “Do you think I could walk pleasantly and/ well-suited toward annihilation?line in the vertex “Simile” by David Baker in its turn ramified by “Ce-ti spune unul dintre mortii tai?” by Radu Vancu
[4] From Osbern Bokenham, Lives of Saints (translator’s note)
[5] This stanza ramifies the couplet “I am still a cow       in their minds/ but in mine    there’s a poem” from Marilyn Bowering’s “Threshold…” the first excerpt from “1. Cauldron”
[6] This stanza ramifies the lines “How can you not understand these parts/ Assemblaged by your daughter’s/ Words as she runs in the dark” from Iulia Militaru’s “Lucia. Dance 1”
[7] Tobar an Dualchais http://www.tobarandualchais.co.uk/fullrecord/13436/1 (Marilyn Bowering’s note)
[8] This line and the following couplet ramify the lines “I think this is a lousy pome,/ what do yu think, shit-head reader” from bill bissett’s “[either way, as if what yu decide]”
[9] This couplet is ramified by the stanza “(labile; lābilis:/ labia; labialis)/ la la la/ ‘my labyl mynde. . .’/ lābilis, labour, belabour, collaborate, elaborate” from “Let me slip” in the longer sequence “Reading and Writing between the Lines” by Daphne Marlatt and Betsy Warland
[10] Ramifies the lines “my doktor tol me cattul eet shit   that’s/ what th cows alongside th tracks dew  ar” in bill bissett’s “whn i first came to vankouvr”
[11] The last three lines ramify “and tried to make sense in this terrible world/ of all the hard life, always hard/  to live in a velvety sewer” from Iulia Militaru’s “No Language for Old Men”
[12] Aceste trei versuri sunt ramificate de fragmentul „Cum nu înțelegi aceste piese/ [...]/ Pe marginea balenei, acum aici” din Iulia Militaru, „Lucia. Dans I”
[13] Daphne Marlatt și Betsy Warland, „Stai să-mi trag” din ciclul „Citind și scriind printre rânduri”
[14] Ultimele patru versuri ramifică fragmentul de la „Băncile albastre de frig” la „marginea balenei” din „Dimineața balenei” de Radu Andriescu
[15] Ramificat aici de versurile „Crezi c-aș putea merge cu plăcere/ și la costum spre anihilare?” din „Comparație” de David Baker, la rândul lui ramificat de „Ce-ți spune unul dintre morții tăi” de Radu Vancu
[16] In original „my labyl mynde”, din Osbern Bokenham (Lives of Saints) (n. trad.)
[17] Această strofă ramifică versurile „Sunt tot o vacă     în capul lor/ dar într-al meu     e un poem” din „Pragul” – „1. Cuptor (fragment [Când a compus…])” de Marilyn Bowering
[18] Această strofă ramifică versurile „Cum nu înţelegi aceste piese/ Laolată puse de cuvintele/ Fetei tale ce aleargă-n umbră” din „Lucia. Dans 1” de Iulia Militaru
[19] Tobar an Dualchais http://www.tobarandualchais.co.uk/fullrecord/13436/1 (Nota lui Marilyn Bowering)
[20] Acest vers și distihul care îl succede ramifică versurile „eu cred că puiemul ăsta-i varză,/ tu ce crezi, cititor de căcat” din „[șașa, șașa, de parcă ce hotărăști]” de bill bissett
[21] Distih ramificat de Daphne Marlatt și Betsy Warland, „Stai să-mi trag” – „– „(labile; lābilis
labia; labialis)/ la la la/ „mintiea mia labilă. . ./ lābilis, laborare, bălăcărare, colaborare, elaborare” din ciclul „Citind și scriind printre rânduri”
[22] Acest cuplet ramifică versurile „ doct rul mia sps k vi tl mnnk kkt    asta/ fac vacil p lng klia f rată    aș” din nodul „cnd am ajuns prima dat în vancuvr” de bill bissett

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...